onsdag den 24. september 2008

HTML-oversigt

Nogle har måske opdaget, at jeg ved lidt om HTML. For at hjælpe de, som nu skal lære det fra bunden og nok føler, at det kan være lidt abstrakt, er der her en sammensat liste over de gyldige tags, man kan bruge i HTML og XHTML:

a - link
abbr - forkortelse
acronym - akronym (initialord)
address - kontaktoplysninger
area - link i del af billede
b - fed skrift
base - sidens grundadresse
bdo - tekstretning
big - stor tekststørrelse
blockquote - langt citat
body - dokumentets indhold
br - linjeskift
button - trykknap
caption - tabel-titel
cite - citat
code - uddrag af computercode
col - tabel-kolonne
colgroup - tabel-kolonne-gruppe
dd - definitionsbeskrivelse
del - slettet tekst
dfn - definition
div - stor beholder
dl - definitionsliste
dt - definitionsbetegnelse
em - fremhævning
fieldset - formular-gruppe
form - formular
frame - ramme (undervindue)
frameset - rammegruppe
h1 - største overskrift
h2 - mindre overskrift
h3 - mindre overskrift
h4 - mindre overskrift
h5 - mindre overskrift
h6 - mindste overskrift
head - dokumentets informationer
hr - horisontal linje
html - hovedelementet/rodelementet
i - kursiv
iframe - inline ramme (inline undervindue)
img - billede
input - inputfelt
ins - indsat tekst
kbd - tekst, som kan indtastes
label - formularetikette
legend - fieldset-titel
li - listeelement
link - import af f.eks. stylesheet
map - billede-map
meta - meta-information om siden
noframes - alternativt indhold for browsere, der ikke kan vise frames
noscript - alternativt indhold for browsere, der ikke kan køre JavaScript
object - eksterne programobjekter
ol - ordnet liste (elementer med tal eller bogstaver)
optgroup - gruppe af options i select-boks
option - valgmulighed i select-boks
p - afsnit
param - parameter i object-tag
pre - preformateret tekst (alle mellemrum vises og der bruges en skrift, hvor alle bogstaver er lige store)
q - kort, inline citat
samp - eksempel på program-output
script - kodeblok (f.eks. JavaScript)
select - listeboks med valgmuligheder
small - lille tekst
span - lille, inline beholder
strong - stærk fremhævning
style - stylesheetblok (f.eks. CSS)
sub - sænket skrift
sup - hævet skrift
table - tabel
tbody - tabelbody
td - tabelcelle
textarea - stort tekstfelt til indtastning
tfoot - tabelfooter
th - tabelcelleoverskrift
thead - tabelheader
title - sidens titel
tr - tabelrække
tt - viser tekst som teletype/monotype
ul - uordnet liste (elementer med prikker)
var - programvariable-eksempel

Listen over alle nuværende og tidligere HTML-tags findes hos W3C her: http://www.w3.org/TR/REC-html40/index/elements.html

Og alle de samme tags kan bruges under XHTML 1.1 på nær frames-relaterede tags (frame, frameset, iframe og noframes).

Derudover har XHTML 1.1 også 6 "ruby"-tags, som bruges til asiatiske tegn, som her er udeladt.

Alle tags har på W3C-linket angivet, om de kræver et åbne-tag, om de kræver et lukke-tag, om det kan indeholde tekst og andre tags eller skal være tomt, om det er forældet og derved ikke bør bruges under HTML 4.01 længere, og hvilken doctype tagget hører under.

Ingen kommentarer:

 
Toby på 46h